Banner Viadrina

Materialien

Literaturliste (Auswahl)

Lehrbücher

Seria HURRA!!!

Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, HURRA!!! PO POLSKU 1. Nowa Edycja. Kraków 2020

Agnieszka Dixon, Agnieszka Jasińska, HURRA!!! PO POLSKU 2. Nowa Edycja. Kraków 2020

Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, HURRA!!! PO POLSKU 3. Kraków, 2. wydanie

Grammatik

Liliana Madelska, Polnisch entdecken. Eine Lerngrammatik.

Renata Szpigiel, TESTUJ SWÓJ POLSKI Gramatyka 1. Kraków 22019

Renata Szpigiel, TESTUJ SWÓJ POLSKI Gramatyka 2.

Einstufungstest

Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, HURRA!!! Po polsku Test kwalifikacyjny. Kraków 2008

Polnisch in Übungen

Elżbieta Zarych, Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców.

Anna Seretny, Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Kraków 2016

Justyna Krztoń, TESTUJ SWÓJ POLSKI – Czytanie. Kraków 22018

Justyna Krztoń, TESTUJ SWÓJ POLSKI PLUS – Słownictwo 1.

Justyna Krztoń, TESTUJ SWÓJ POLSKI PLUS – Słownictwo 2.

Justyna Krztoń, TESTUJ SWÓJ POLSKI PLUS – Słownictwo 3.

Zusatzmaterial

Ewa Kołaczek, Gry i zabawy językowe. Język polski jako obcy. A0/A1. Kraków 2019

Weitere Lehrbücher

Assimil, Polnisch ohne Mühe für PC. ISBN: ISBN: 3-89625-403-0

Awdiejew, Urszula u.a., Jak to napisać? Kraków 1986

Bagłajewska-Miglus, Ewa u. Renata Szpigiel, Witaj Polsko! Band 1. Universum Verlag. Wiesbaden 12009

Bagłajewska-Miglus, Ewa u. Renata Szpigiel, Witaj Polsko! Band 2. Universum Verlag. Wiesbaden 12009

Bartnicka, Barbara u.a., Wir lernen Polnisch. Band I und II. Warszawa 1996 (+ 3 Audio-Kassetten)

Bartnicka, Barbara u.a., Uczymy się polskiego. Kurs dla średniozaawansowanych. Kielce 1998

Burkat, Agnieszka, Agnieszka Jasińska, Małgorzata Małolepsza u. Aneta Szymkiewicz, HURRA!!! Po polsku 3. Prolog. Kraków 2009

Cockiewicz, Wacław u.a., Aspekt czasowników polskich w nauce anglofonów. Problemy teoretyczne i metodyczne. Ćwiczenia – słowniczki. Kraków 1982

Czarnecka, Urszula u.a., Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Część I. Kraków 1990

Dobesz, Urszula, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek u. Anna Żurek, ABC Polnisch. Lehrbuch. Herausgegeben von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. GAJT Wydawnictwo. Wrocław 2001

Dobesz, Urszula u. Małgorzata Pasieka, Polnisch? Aber gern! B1. Herausgegeben von Anna Dąbrowska und Kinga Hartmann. GAJT Wydawnictwo. Wrocław 2007

Foland-Kugler, Magdalena, Trudne małe wyrazy.Warszawa 1997

Gołkowski, Marek u.a., Gdybym znał dobrze język polski... Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1997

Goczołowa, Zofia u. Brygida Rudzka, Wśród Polaków. Part I. KUL. Lublin 1988

Goczołowa, Zofia u. Brygida Rudzka, Wśród Polaków. Part II. KUL. Lublin 1992

Hunstinger, Agnieszka u. Maria Maskała, Razem. Polnisch. Lehrbuch mit 2 Audio-CDs. Ernst Klett Verlag. Stuttgart 2009

Iglikowska, Teresa, Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Wydawnictwa Uniwerstytetu Warszawskiego 1995

Janowska, Aleksandra u.a., Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice 1999

Jasińska, Agnieszka, Szymkiewicz Aneta u. Małolepsza Małgorzata, Polski w pracy. Książka studenta z płytą CD audio i programem interaktywnym do poziomu A1+. Berlin 2010

Karolak, Stanisław u.a., Polnisch für Fortgeschrittene. Warszawa 1974 (+ 2 Audio-Kassetten)

Kołaczek, Ewa, Survival Polish. Crash Course, Kraków 2016

Kotyczka, Josef u.a., Mówimy po polsku. Teil I und II. Berlin 1998 (+ 2 Audio-Kassetten)

Köttgen, Alina, Spotkania. Lehr- und Arbeitsbuch. Ismaning 1991 (+ 2 Audio-Kassetten)

Kowalska, Marzena, O biznesie po polsku. Wprowadzenie do języka biznesu. Podręcznik do nauki języka polskiego (B1, B2). 2013

Kucharczyk, Janusz, Zaczynam mówić po polsku. Łódź 1993 (+ 1 Audio-Kassette)

Kucharczyk, Janusz, Już mówię po polsku. Łódź 1994 (+ 1 Audio-Kassette)

Langenscheidts Expresskurs Polnisch. Komplett mit Buch und Cassette. Berlin-München usw. 2001

Lechowicz, Jolanta i Joanna Podsiadły, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź 2001

Lewiński, Piotr, Oto polska mowa. Wrocław 2001

Ligara, Bronisław, Rendez-vous z kulturą polską. Kurs dla zaawansowanych. Część II. Kraków 1990

Lipińska, Ewa u.a., Kiedyś wrócisz tu... A Polish Language Textbook for Intermediate. Kraków 1997

Lipińska, Ewa, Dąmbska, Elżbieta Grażyna, Pisać jak z nut. Podręcznik roywijający sprawność pisania, Kraków 2016

Majewska-Meyers, Małgorzata in Zusammenarbeit mit Sven Döring, Praktisches Lehrbuch Polnisch. Berlin-München usw. 2006

Malota, Danuta, Witam. Der Polnischkurs. Max Hueber Verlag. Ismaning 2005

Metera, Helena, Od mianownika do wołacza. Lublin 1998

Mędak, Stanisław, Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców. Kraków 1995

Mędak, Stanisław, Chcę mówić po polsku (Ich will Polnisch sprechen. Polnisch für Anfänger). Warszawa 1996 (+ 1 Audio-Kassette)

Mędak, Stanisław, Liczebnik też się liczy. Kraków 2012

Miodunka, Władysław, Cześć, jak się masz? Kraków 1998 (3. Auflage)

Miodunka, Władysław, Uczmy się polskiego. Band I und II. Warszawa 1996 (+ 10 Video-Kassetten und 1 Audio-Kassette)

Ostaszewska, Danuta u. Jolanta Tambor,Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. PWN SA 2000 (83-01-12992-1)

Pasieka, Małgorzata, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław 2001

Pelc, Teresa, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Łódź 1997

Putzier, Agnieszka; Wasilewski, Paweł u. Maria Maskala, Razem neu A1-A2: Polnisch für Anfänger. Kursbuch mit 2 Audio-CDs Taschenbuch. Berlin 2016

Pyzik Józef, Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków 2000

Andrzej Ruszer, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1. 2013

Saloni, Zygmunt, Czasownik polski. Odmiana – słownik. Warszawa 2001

Iwona Stempek, Anna Stelmach, Sylwia Dawidek u. Aneta Szymkiewicz, Krok po kroku – polski. Poziom A1. Kraków 2010

Stempek, Iwona u. Anna Stelmach, Krok po kroku – polski. Poziom A2. Kraków 2012

Szelc-Mays, Magdalena u.a., Słowa i słówka. Ćwiczenia do słownictwa tematycznego. Kraków 1997

Szelc-Mays, Magdalena, Nowe słowa – stare rzeczy. + Podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego. Kraków 1999

Śliwiński, Władysław, To właśnie Polska. Kurs dla zaawansowanych. Część I. Kraków 1991 (2. Auflage)

 

Andere Materialien

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Ewers, Sandra u. Agnieszka Grzybkowska, Versuch’s auf Polnisch! Sprachführer für den deutsch-polnischen Jugendaustausch. Eine Publikation des DPJW 22015

Biedrzycki, Leszek, Polnische Aussprache. Warszawa 1992

Damm, Krystyna u.a. (Red.), Ludy i języki świata. Warszawa 2000

Dąbrowska, Anna, Język polski. Wrocław 1998

Dłuska Maria, Fonetyka polska. Artykulacje głosek polskich. Warszawa-Kraków 1986

Drewnowska, Dorota u.a., Allmost all about Polish Verbs. A Guide for Learner of Polish. Warszawa 1994

Kienzler, Iwona, Korespondencja handlowa w języku polskim. Wzory pism, umów i innych dokumentów. Gdynia 1997

Klemensiewicz, Zenon, Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków 1995

Kołaczek, Ewa, TESTUJ SWÓJ POLSKI – Fonetyka. Kraków 2017

Kotyczka, Josef, Mówimy po polsku. Lernwortschatz Polnisch. Berlin 1979

Krztoń, Justyna, Testuj swój polski. Słownictwo 1. Prolog. Kraków 2011

Krztoń, Justyna, Testuj swój polski. Słownictwo 2. Prolog. Kraków 2011

Lange, Thekla, Priesmeyer-Tkocz, Weronika u. Eckart D. Stratenschulte, Polen, da fahr’ ich hin! 10 gute Gründe. Herausgegeben vom DPJW 2008

Lost in...polski für Windows XP/2000/Me/98: Sprachlernkrimi

Mędak, Stanisław, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. 2013

Mędak, Stanisław, Słownik odmiany rzeczowników polskich. 2013

Miodek, Jan, ABC polszczyzny. Wrocław 2000

Miodunka, Władysław (Red.), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Uniwersytet Jagielloński 1993

Saloni, Zygmunt, Czasownik polski. Odmiana. Słownik. 12 000 czasowników. Warszawa 2001

Super skrypt, Język polski. Zakres szkoły podstawowej. Gliwice. ISBN 83-86192-17-8

Zarych, Elżbieta, Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Kraków 2016

Zgółkowa, Halina, Słownik minimum języka polskiego. 2013

 

Grammatiken

Kaleta, Zofia, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Uniwersytet Jagielloński 1995

Kotyczka, Josef, Kurze polnische Sprachlehre. Berlin 1993

Lewicki, Roman, Grammatik Polnisch kurz & bündig. Stuttgart 2002

Machowska, Joanna, Gramatyka? Dlaczego nie?! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1. 2014

Madelska, Liliana, Hurra! Polnisch entdecken. Eine Lerngrammatik. Kraków 22014

 

Wörterbücher (einsprachig)

Bańko, Mirosław u.a., Słownik wyrazów kłopotliwych. Warszawa 1994

Dunaj, Bogusław (Red.), Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa 1996

Grochowski, Maciej, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa 1995

Kopaliński, Władysław, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. Warszawa 1996

Kurzowa, Zofia, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń. 2011

Miodek, Jan, Słownik ojczyzny polszczyzny. Wrocław 2002

Polański, Edward (Red.), Nowy słownik ortograficzny.Warszawa 1996

Podracki, Jerzy, Słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa 1993

Podracki, Jerzy, Słownik skrótów i skrótowców. Warszawa 1999

Seretny, Anna, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego (A1, A2). 2013

Sobol, Elżbieta (Red.), Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1995

Wróbel, Henryk u.a., Mały słownik odmiany wyrazów trudnych. Warszawa1993

 

Wörterbücher (zweisprachig)

Bzdęga, Andrzej u.a., Podręczny słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Warszawa 1983

Czochralski, Jan u.a., Słownik frazeologiczny niemiecko-polski. Warszawa 1999

Dzida, Stanisław i Tereswa Stanek, Nowy podręczny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Kraków 2001

Duden, Słownik obrazkowy niemiecko-polski. Warszawa1998

Langenscheidts Taschenwörterbuch, Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch. Berlin usw. 1998

Piprek, Jan u. Juliusz Ippoldt, Wielki słownik polski-niemiecki. Wielki słownik niemiecko-polski. 4 Bände. Warszawa 1972