Banner Viadrina

Publikationen

Reihe „Polnisch als Fremd- und Zweitsprache“

Band 1: Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach (Hrsg.) Fachsprachenunterricht – Erwartungen und Realität / Nauczanie języka specjalistycznego – oczekiwania i rzeczywistość, Shaker Verlag, Aachen 2015

Band 2: Ewa Baglajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hrsg.), Fachsprachenunterricht: Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache / Nauczanie języka specjalistycznego: Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego, Shaker Verlag, Aachen 2016

Band 3: Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach (Hrsg.), Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht / Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego, Shaker Verlag, Aachen 2018

Band 4: Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hg.): Fachsprache Polnisch – Sprache mit Zukunft / Specjalistyczny język polski – język z przyszłością, Shaker Verlag 2018

Veröffentlichungen von Ewa Bagłajewska-Miglus

Ineichen, Gustav (Hrsg.), 1988, Romanische Bibliographie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (Mitarbeit).

Ineichen, Gustav (Hrsg.), 1989, Romanische Bibliographie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (Mitarbeit).

Ineichen, Gustav (Hrsg.), 1990, Romanische Bibliographie. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (Mitarbeit).

Bagłajewska-Miglus, Ewa, 1991, Der restriktive Relativsatz im Italienischen und Polnischen. Eine vergleichende Untersuchung. Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 236. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Bagłajewska-Miglus, Ewa, 2000, Nachwort zu Helena Mniszkówna Folge dem Ruf des Herzens  München: Econ Ullstein List Verlag, 604-608.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Berg, Rainer, 2006, Polnisch: Wörterbuch für Bibliotheken. Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch. Bibliotheksarbeit 13. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Szpigiel, Renata, 2009, Witaj Polsko! Polnischkkurs, Niveaustufe A1 bis B1. Band 1. Wiesbaden: Universum.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Szpigiel, Renata, 2009, Witaj Polsko! Polnischkkurs, Niveaustufe A1 bis C1. Band 2. Wiesbaden: Universum.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Ewers, Sandra; Grzybkowska, Agnieszka, 2012, Spróbuj po niemiecku! Rozmównik na polsko-niemieckie spotkania młodzieży. DPJW: Potsdam/Warszawa

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Ewers, Sandra; Grzybkowska, Agnieszka, 2014, Versuch’s auf Polnisch! Sprachführer für den deutsch-polnischen Jugendaustausch. DPJW: Potsdam/Warszawa.

Bagłajewska-Miglus, Ewa, 2015, Język polski dla prawników. In: Stolarczyk, Barbara; Merkelbach, Christoph (Hrsg.) Fachsprachenunterricht – Erwartungen und Realität / Nauczanie języka specjalistycznego – oczekiwania i rzeczywistość. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache, Band 1). Aachen: Shaker Verlag, 87-99.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Vogel, Thomas (Hrsg.), 2016, Fachsprachenunterricht: Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache / Nauczanie języka specjalistycznego: Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache, Band 2). Aachen: Shaker Verlag.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Dudzicz, Jarosław, 2018, Kwalifikacja kluczowa: retoryka dla studentów prawa polskiego i niemieckiego z uwzględnieniem aspektów mediacji kulturowej i językowej. In: Stolarczyk, Barbara; Merkelbach, Christoph (Hrsg.), Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht / Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache, Band 3). Aachen: Shaker Verlag, 120-135.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Vogel, Thomas (Hrsg.), 2018, Fachsprache Polnisch – Sprache mit Zukunft / Specjalistyczny język polski – język z przyszłością. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache, Band 4). Aachen: Shaker Verlag.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Dudzicz, Jarosław, 2019, Tłumaczenie prawne i prawnicze jako szczególny rodzaj tłumaczenia specjalistycznego. In: Kubicka, Emilia; Zieliński, Lech; Żurowski, Sebastian (Hrsg.), Języki(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 125-151.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Bahr, Andreas; Grimm, Alexander (Hrsg.), 2020, Gelebte Mehrsprachigkeit. Festschrift für Thomas Vogel zum 65. Geburtstag. (Universitätsschriften, Band 37). Frankfurt (Oder): Europa-Universität Viadrina.

Bagłajewska-Miglus, Ewa; Bahr, Andreas, 2020, Sprachmittlung und interkulturelle Mediation als Bestandteil des fremdsprachlichen Curriculums an Hochschulen. In: Bagłajewska-Miglus, Ewa; Bahr, Andreas; Grimm, Alexander (Hrsg.), Gelebte Mehrsprachigkeit. Festschrift für Thomas Vogel zum 65. Geburtstag. (Universitätsschriften, Band 37). Frankfurt (Oder): Europa-Universität Viadrina, 113-124.