Banner Viadrina

Publikationen

Reihe „Polnisch als Fremd- und Zweitsprache“

Band 1: Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach (Hrsg.) Fachsprachenunterricht – Erwartungen und Realität / Nauczanie języka specjalistycznego – oczekiwania i rzeczywistość, Shaker Verlag, Aachen 2015

Band 2: Ewa Baglajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hrsg.), Fachsprachenunterricht: Lehren und Lernen am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache / Nauczanie języka specjalistycznego: Nauczanie si uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego, Shaker Verlag, Aachen 2016

Band 3: Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach (Hrsg.), Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht / Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego, Shaker Verlag, Aachen 2018

Band 4: Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel (Hg.): Fachsprache Polnisch – Sprache mit Zukunft / Specjalistyczny język polski – język z przyszłością, Shaker Verlag 2018