Banner Viadrina

Konferencja

IV Międzynarodowa Konferencja

Specjalistyczny język polski – język z przyszłością

8 - 9 czerwca 2018 r.
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Centrum Języków Obcych
Collegium Polonicum w Słubicach

Jest to czwarta konferencja zapoczątkowanego w 2015 roku cyklu konferencji, odbywających się raz w roku naprzemiennie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt i organizowanych we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego przez centra języków obcych obu Uniwersytetów. Konferencja skierowana jest do nauczycieli języka polskiego jako języka obcego/drugiego lub kraju pochodzenia uczących w placówkach edukacyjnych w Niemczech, Polsce i Europie.

Konferencja ma na celu przedstawienie i przeanalizowanie obecnej sytuacji specjalistycznego języka polskiego oraz jego perspektyw na przyszość. Jest ona ukierunkowana na praktykę: chodzi nam przede wszystkim o krytyczną wymianę myśli i spostrzeżeń. W pierwszym dniu w krótkich wystąpieniach eksperci przedstawią aktualne tematy i wyzwania, przy czym uczestnicy od razu będą mogli aktywnie włączyć się do dyskusji i zadawać referentom pytania. Kontynuacją dyskusji będzie spotkanie w mniejszych grupach tematycznych, będące jednocześnie przygotowaniem do pracy w czterech grupach roboczych w drugim dniu konferencji, gdzie proponowane i omawiane będą konkretne rozwiązania i przykłady. Na zakończenie konferencji odbędzie się prezentacja wyników prac poszczególnych grup roboczych, jak również przedstawienie perspektyw specjalistycznego języka polskiego na najbliższą przyszłość. Wystąpienia wszystkich referentów oraz wyniki prac grup roboczych ukażą się w tomie pokonferencyjnym.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie i konsekutywnie na język polski i niemiecki. Loga 600 26.02.2018 ©TR