Banner Viadrina

Call for Papers

Możliwości wystąpienia w drugim dniu konferencji (sobota, 07.03.2020 r.)

Krótki referat w jednej z grup roboczych - grupa robocza 1: pośrednictwo językowe, grupa robocza 2: mediacja międzykulturowa

  • Format: referat (10 min.) + dyskusja (10 min.)
  • Język prezentacji: polski lub niemiecki

Zgłoszenie referatu

Prosimy o przesłanie streszczenia do 15.11.2019 na adres: Baglajewska@europa-uni.de
Najpóźniej do dnia 10.12.2019 r. zostaną Państwo poinformowani, czy referat zostanie uwzględniony na konferencji.

logo600 ©TR