Banner Viadrina

Wissenschaftliche Kommunikation

Lektorat Języka Polskiego oferuje od semestru letniego 2019 kursy na poziomie komunikacji naukowej w systemie modułowym (7 modułów):

  • Sprachmittlung und interkulturelle Mediation / Pośrednictwo językowe i mediacja międzykulturowa: 2 moduły;
  • Einführung in das Urkundenübersetzen / Wprowadzenie do tłumaczenia dokumentów: 1 moduł;
  • Schreiben von Seminararbeiten / Praca semestralna. Po polsku!: 1 moduł;
  • Einführung in das Übersetzen / Podstawy tłumaczenia pisemnego: 1 moduł;
  • Mündliche Wissenschaftskommunikation mit der Kulturwissenschaftlichen Fakultät (tematy zmieniają się co semestr): 1 moduł;
  • Mündliche Wissenschaftskommunikation mit dem Schwerpunkt Rhetorik / Retoryka: 1 moduł).

Uczestniczyć mogą w nich studenci wszystkich kierunków bez konieczności posiadania egzaminu UNIcert® II, ale z dobrą lub bardzo dobrą znajomością języka polskiego (minimalne wymagane umiejętności: poziom B1/B2).

 

Ważne informacje:

Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® II uczestnictwo w kursach jest dodatkową kwalifikacją, nie zwalnia jednak z konieczności zaliczenia 2 kursów na poziomie Oberstufe.

Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® III uczestnictwo w kursie jest możliwe dopiero po zdaniu egzaminu UNIcert® II. Studenci mogą dowolnie komponować poszczególne moduły, przed przystąpieniem do egzaminu UNIcert® III muszą jednak zaliczyć w sumie 8 SWS.

Osoby pragnące pogłębić znajomość języka polskiego na poziomie specjalistycznym, ale nieplanujące podejście do egzaminu UNIcert® III otrzymają na zakończenie kursu certyfikat poświadczający uczestnictwo. Liczba ewentualnie uzyskanych punktów ECTS zależy od decyzji danego wydziału.