Banner Viadrina

Tematy / Themen

Statements und Diskussionsgruppen / Grupy dyskusyjne
 

Statement und Diskussionsgruppe 1 / Grupa dyskusyjna 1

Statement: Magdalena Wiażewicz, Robert-Jungk-Oberschule, Berlin Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte, Dr. Marek Fiałek, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Podczas naszego wystąpienia przedstawimy koncepcję nauczania języka polskiego jako obcego i języka pochodzenia począwszy od przedszkola aż do matury na polsko-niemieckim pograniczu (Meklemburgia-Pomorze Przednie / Województwo zachodniopomorskie). 

Następnie naszkicujemy wybiórczo profile wybranych niemieckich placówek szkolnych, ich cele oraz stosowane w nich koncepcje nauczania języka polskiego. Opierają się one na ramie programowej, w której zawarte są opisy kompetencji, odnoszących się do stosowania języka polskiego zarówno jako języka edukacji jak i specjalistycznego. W procesie nauczania ważne jest też kształtowanie postaw, motywacji i zachowań uczniów jako użytkowników języka polskiego jako obcego lub odziedziczonego. Patrząc z perspektywy nauczyciela zastanowimy się, jakie czynniki przyczyniają się jego do sukcesywnej pracy z uczniem i jakich rozwiązań potrzebuje w swojej pracy dydaktycznej.  

Statement und Diskussionsgruppe 2 / Grupa dyskusyjna 2

Statement: Dr. Thomas Vogel, Europa-Universität Viadrina

Deutschland entwickelt sich durch Globalisierung und Migration zu einem mehrsprachigen Land. Dass die Kenntnis von Fremdsprachen einen entscheidenden Vorteil auf dem Arbeitsmarkt bietet, ist den meisten Studierenden bewusst. Die Verantwortlichen in den Hochschulen haben dieser Entwicklung durch den Ausbau und die bessere Finanzierung der Sprachenzentren Rechnung getragen. Darüber hinaus hat die Hochschulrektorenkonferenz die Entwicklung einer kohärenten Sprachenpolitik an Hochschulen gefordert und gefördert. Die Sprachenzentren selbst haben entsprechende Curricula entwickelt, bei denen vor allen Dingen die akademische und wissenschaftliche Kommunikation im Vordergrund stehen. Mit UniCert steht ein hochschulübergreifendes Zertifizierungssystem zur Verfügung, das zu vergleichbaren und gut dokumentierten Abschlüssen führt. Alles scheint also in bester Ordnung zu sein, gäbe es nicht eine besorgniserregende gegenläufige Entwicklung, die seit ein paar Jahren an einer ganzen Reihe von Hochschulen zu beobachten sind. Während die Sprachkurse auf den Fertigkeitsstufen GER A1-B1 immer noch sehr gut besucht sind, müssen immer mehr Sprachzentren Kurse, die über dieses Niveau hinausgehen streichen. Dies trifft vor allen Dingen für die weniger häufig unterrichteten Sprachen wie Polnisch zu. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Ist die Fachsprachenausbildung im Bereich Polnisch überflüssig geworden? In meinem Statement möchte ich eine Antwort auf diese Fragen versuchen und eine neue Marketingstrategie vorschlagen, die die gesellschaftliche Bedeutung des hochschulspezifischen Sprachunterrichts in der derzeitigen politischen Situation in den Fokus nimmt.

Statement und Diskussionsgruppe 3 / Grupa dyskusyjna 3

Statement: André Lindemann, BDÜ-Präsident, Dr. Marta Turska, Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Germańskiej, Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu

„Dolmetscher und Übersetzer – ein Berufsstand vor dem Aus? Wie wirkt sich die aktuelle technologische Entwicklung auf deren zukünftige Arbeit aus“

Kształcenie w zakresie tłumaczenia specjalistycznego jest zagadnieniem szerokim, wykraczającym poza ramy jednego języka i jego fachowych odmian. Praktyka zawodowa tłumaczy wskazuje na to, iż tłumaczy się na ogół w obu kierunkach. Większość tłumaczy języka niemieckiego funkcjonujących na rynku polskim jest zatem jednocześnie tłumaczami języka polskiego, a kształcąc tłumaczy języka niemieckiego, kształcimy niejako równocześnie tłumaczy na język polski. Oznacza to, że również w kształceniu germanistycznym należy dużą uwagę przykładać do języka polskiego. Znajomość języka polskiego jako pierwszego czy ojczystego nie oznacza automatycznie kompetencji specjalistycznej.

Na kształcenie tłumaczy z językiem polskim jako roboczym spojrzymy z perspektywy filologii obcych.

Statement und Diskussionsgruppe 4 / Grupa dyskusyjna 4

Statement: Dr. habil. Magdalena Sowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Dr. habil. Prof. UW Przemysław Gębal, Uniwersytet Warszawski

Przedmiotem wystąpienia będzie skrótowe i wybiórcze omówienie kompetencji nauczyciela języka specjalistycznego przez pryzmat umiejętności metodycznych związanych z planowaniem i prowadzeniem zajęć językowych. W pierwszej kolejności pokazane zostaną umiejętności nauczyciela w zakresie możliwych sposobów działania co do selekcji treści projektowanego kursu języka zawodowego. Następnie charakterystyce zostaną poddane tzw. kompetencje miękkie (w tym kulturowe), które są podstawą sprawnego działania dydaktycznego nauczyciela jęz. specjalistycznego.

Diskussionsgruppe 5 / Grupa dyskusyjna 5

Krzysztofa Grelka, Karl-Liebknecht-Gymnasium Frankfurt (Oder), Dr. Jan Zgrzywa, Polnische Philologie als Fremdsprache, Collegium Polonicum, Katrin Becker, Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum, Frankfurt (Oder), Martin Kujawa, Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg e.V.

  • Język polski jako obcy - grupy uniwersyteckie i grupy zawodowe
  • Förderung der Nachbarsprache vor Ort. Potenzial und Herausforderungen: die Motivation zum Polnischlernen, die Nutzung der Grenzlage für einen attraktiven Unterricht, die Durchgängigkeit des Sprachangebots von der Kita bis zum Studium/zur Ausbildung, ein differenziertes Angebot u.a. für zweisprachige Kinder
  • Polnisch - Lieblingsfach in der Schule, aber wie?
  • Lust auf Polnisch! Ideen für eine Imagekampagne für die polnische Sprache!


Arbeitsgruppen / Grupy robocze


Arbeitsgruppe 1: Konzepte und Methoden an verschiedenen Bildungseinrichtungen / Grupa robocza 1: koncepcje i metody stosowane przez różne placówki i instytucje edukacyjne

Nauczanie języka polskiego jako obcego i języka pochodzenia od przedszkola aż do matury na polsko-niemieckim pograniczu

 

Arbeitsgruppe 2: Sprachunterricht an Sprachenzentren und Hochschulen / Grupa robocza 2: Kursy językowe w centrach języków obcych i szkołach wyższych

Punktem wyjścia pracy w grupie roboczej 2 będzie sytuacja specjalistycznego języka polskiego w centrach języków obcych i na wyższych uczelniach zarysowana w pierwszym dniu konferencji. Celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań na przyszłość, dzięki którym nauka języka polskiego będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla studentów oraz uznana za wartościową i niezbędną wewnątrz instytycji.

Rozwiązania te dotyczyć mogą różnych aspektów nauczania, takich jak: oferta (formaty, tematyka kursów), podejście dydaktyczne, działania public relations wewnątrz instytucji itd. Chętnie przyjrzymy się konkretnym dobrze funkcjonującym przykładom takich rozwiązań i zastanowimy nad możliwością ich implementacji w innych instytucjach.

 

Arbeitsgruppe 3: Fachdolmetschen und Fachübersetzen / Grupa robocza 3: Tłumaczenie specjalistyczne

Kształcenie tłumaczy w Polsce i przygotowanie tłumaczy do posługiwania się specjalistycznymi odmianami języka polskiego

 

Arbeitsgruppe 4: Kompetenzen von Fachsprachenlehrenden / Grupa robocza 4: Kompetencje nauczycieli języka specjalistycznego

Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego (planowanie i prowadzenie zajęć językowych, selekcja treści, kompetencje miękkie)